QR-koder i klassrummet

Tips på hur du kan använda QR-koder i klassrummet och i skolan.

Digital sångpåse

Skapa sångkort med QR-koder. När koden skannas kan den t ex visa en bild med en ledtråd till vilken sång det kan vara. Det blir ett spänningsmoment att se vilken sång som gömmer sig bakom den mystiska QR-koden.

Du kan också vända på det och visa en bild och QR-koden och låta QR-koden länka till YouTube där sången spelas upp.

Så här gör du:

  • Hitta bilder som kan illustrera sången och spara till ditt bildbibliotek
  • Öppna Cloud QR
  • Gå till fliken Mina QR-koder och skapa en ny grupp som kan heta Sångpåse t ex. (På iPhone trycker du bakåt-knappen och sedan +-knappen. På iPad kan du trycka +-knappen direkt)
  • Gå tillbaka till Skapa-fliken och välj Bild-källan och välj din bild.
  • Namnge koden så du kommer ihåg vad QR-koden länkar till
  • Välj Dela och lägg till koden i gruppen du skapade.
  • Upprepa alla steg för varje sång
  • För att skriva ut alla koder till sångpåsen på en gång kan du åter gå till Mina QR-koder, visa grupperna och svepa från höger till vänster på gruppen och välja Skriv ut.

Exempel:

Fler tips: