Cloud QR

by Digitalt Hjärta

Fakta om kroppen

Låt eleverna rita en stor kropp och sätt upp på väggen. Låt dem sedan arbeta i grupper med att ta fram fakta om olika kroppsdelar. När arbetet är färdigt gör de en QR-kod som redovisar vad de lärt sig, sätt upp den på kroppsbilden. Eleverna kan sedan skanna olika koder för att lära sig mer om hela kroppen.

Så här gör du:

  • Låt gruppen skriva fakta i valfri skriv-app, t ex Pages eller ASL Skrivbok.
  • Använd appens Dela-knapp och dela till Cloud QR. Om inte Cloud QR visas kan man behöva aktivera den i delningsfunktionen. Se video för instruktioner.
  • Skriv ut QR-kod och sätt fast på bilden över kroppen.

Tipset kommer IKT-sidan.com.

« Tillbaka till alla tips